Zamówienia w Warszawie - 7 dni w godzinach 11:00-21:00.
zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu PFR po otrzymaniu subwencji przedsiębiorca ma obowiązek “umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych)”.